Einar Røttingen
in English på norsk

 

Kontakt:
Griegakademiet
mail

 

Index

Einar Røttingen

er pianist og ansatt som professor i utøvende musikk ved Griegakademiet, institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Etter studier ved Bergen Musikkonservatorium og Eastman School of Music i USA, har han siden den kritikerroste debuten i 1987 vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester og Sønder Jylland Symfoniorkester med dirigenter som Dmitri Kitayenko, Ari Rasillainen og Karsten Andersen.
Han har i en årrekke medvirket i Festspillene i Bergen og Troldhaugens konsertserier som solist og kammermusiker. Røttingen har konsertert jevnlig som solist og kammermusiker i en rekke land i Europa, i USA og Asia. Han har mottatt Bergen Kommunes Kulturpris og Robert Levins Festspillpris for sitt arbeid og sin profil som pianist og pedagog.
Et mangeårig samarbeid med komponisten Harald Sæverud resulterte i flere urfremførelser og kritikerroste innspillinger på plateselskapet SIMAX av samtlige verk for solo-klaver og med orkester. Røttingen har også bestilt og urfremført en rekke verker av nålevende komponister som Ketil Hvoslef, Knut Vaage og Jostein Stalheim. Av nyere innspillinger kan nevnes soloinnspillingen Avgarde, George Crumbs Makrokosmos og Hika (med fiolinisten Trond Sæverud). Sistnevnte CD ble kåret til 'Selection of the month' i The Strad i 2002. I 2005 var Røttingen solist med Bergen Filharmoniske Orkester i urfremførelsen av Knut Vaages Hokkaidos Hagar. Solo-CDen Norwegian Variations, med verker av Tveitt, Grieg og Valen, ble kåret til 'Special Selection' i International Piano i 2006 og 'Record of the Year' av The International Grieg Society of Great Britain. CDen er også inkludert som del av PhD-avhandlingen utgitt samme år: Etablering av en norsk klavertradisjon: Interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op.24, Geirr Tveitts Sonate nr.29 op.129 og Fartein Valens Sonate nr.2 op.38. I 2007 fremførte Røttingen sammen med sangeren Njål Sparbo Griegs samtlige 172 sanger i 7 konserter som del av Grieg-jubileet. Som ledd i feiringen av Olivier Messiaens 100 års jubileum 2008 fremførte han Oiseaux Exotiques, Vingt Regards sur l'enfant Jesus og Des Canyons aux etoiles. Sammen med mezzosopranen Bettina Smith ble det i 2009 utgitt en kritikerrost CD med sangsykluser av Faure, Chausson og Saint-Saens på plateselskapet LAWO. Nylig ble CDen 'The Unknown Ole Bull' utgitt med fiolinisten Ricardo Odriozola.

Utdannelse
Einar Røttingen er født i Bergen i 1963 og har spilt piano siden han var 10 år. Han tok
pianoundervisning med Jan Hovden inntil han tok faglærereksamen ved Bergen
Musikkonservatorium (1981-84) med Jiri Hlinka som lærer. I 1986 avla han
graden ”Master of Music” ved Eastman School of Music, University of Rochester, USA
med David Burge som lærer.

I 1987 gjennomførte ER debutkonsert i Universitetets aula I Oslo med verker av Beethoven, Skrjabin, Martinu og Crumb. Anmeldernes overskrifter var ”Mesterlig klaverdebut” (I. Karevold AP), ”Opplagt klavertalent” (Jarle Sørå VG) og ”Fremragende debutant” (Arne Solhaug VL).

I 2006 tok ER graden PhD ved Norges Musikkhøgskole med avhandlingenEtablering av en norsk klavertradisjon: Interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op.24, Geirr Tveitts Sonate nr.29 op.129 og Fartein Valens Sonate nr.2 op.38.

Konsertaktivitet

ER har vært aktiv som utøvende pianist siden begynnelsen av 1980-tallet. Han har holdt utallige konserter i hjembyen Bergen (Festspillene i Bergen, Troldhaugens sommer- og høstserier, Bergen kammermusikkforening, Siljustøl, Griegakademiets Gunnar Sævigs sal, m.m.) og i Norge (Oslo, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Hardanger/Hordaland, Molde) samt gjort gjentatte konsert-turneer i utlandet (USA, Japan, Kina, Danmark) og opptrådt i Europeiske land og byer (London, Berlin, Moskva, Praha, Ostrava, Lubjana, København, Gøteborg, Frankrike, Nederland, Romania, Finland).

Kunstnerisk profil

ER har et allsidig repertoar innen de fleste musikalske perioder og besetninger. I særlig grad har han profilert seg med å fremføre norsk musikk, både Grieg, 1900-talls- komponistene Sæverud, Tveitt og Valen, og nålevende komponister. De fleste konsertene i utlandet har i hovedsak vært viet formidling av et norsk repertoar. ER arbeidet nært med Harald Sæverud gjennom hele 1980-tallet og fremførte og spilte inn samtlige klaververk på 1990-tallet.  I tillegg har Ketil Hvoslefs verker vært en del av kjernerepertoaret. Nevnes må også fremførelser/urfremførelser og innspillinger av komponistene Knut Vaage, Jostein Stalheim, Torstein Aagaard-Nilsen og Glenn Haugland.

Av internasjonalt repertoar, har ER i særlig grad profilert seg med å fremføre soloverk og kammermusikk av komponistene George Crumb og Olivier Messiaen. I 2011-13 planlegges en serie med 16 konserter med de fleste av Beethovens verk for solo klaver.

Foruten solorepertoar, har ER profilert seg som kammermusiker og akkompagnatør. Her må nevnes større prosjekter som fremførelsen av Beethovens samtlige verk for strykere og piano (7 konserter) i 1994-5 og Griegs samtlige 172 sanger (7 konserter) i september 2007.  

Medspillere

ER har gjennom hele karrieren hatt et nært samarbeid med flere musikere. Her må spesielt nevnes fiolinistene Trond Sæverud, Ricardo Odriozola og David Stewart, og sangerne Njål Sparbo og Bettina Smith. I tillegg har han samarbeidet flere ganger med strykekvartettene Hansakvartetten i Bergen og Kubin kvartetten i Tsjekkia. I den senere tid har ER vært med å etablere trioen Valen Trio (med R. Odriozola og cellisten John Ehde) og improvisasjonstrioen Le Jury (med R. Odriozola og akkorddeonspiller Jostein Stalheim).

Er har flere ganger opptrådt som solist med Bergen Filharmoniske orkester og Forsvarets Musikkorps Vestlandet. Han har også vært solist med Sønder Jyllands Symfoniorkester.

Tillitsverv og organisasjonsaktivitet

ER var i 1983 initiativtaker, sammen med Bjarte Engeset, i opprettelsen av ensemblet Gruppe-20, som holdt debut i Håkonshallen. I 1989 holdt enesmblet konsert under Festspillene i Bergen med verker av Messiaen, Bibalo og Crumb. Etter dette ble ensemblet slått sammen med BIT-ensemblet, ledet av Geir Johnson, til det eksisterende BIT-20 ensemble. 

I perioden 1987-89 var ER formann i Ny Musikk avd. Bergen. Som formann tok han initiativ til å vitalisere aktiviteten med flere arrangementer/konserter som bidro til å skape et miljø for ny musikk i Bergen. Han tok initiativet til å opprette komponistens dag – en dag for utprøving av verk av lokale komponister – noe som senere ble til Komponistgruppen i Bergen (KGB). To større maraton-konserter i Håkonshallen samlet mange utøver og komponister i regioen.

I første halvdel av 1990-tallet var ER styremedlem i Ny musikk avd. Bergen og Autunnale-festivalen og i 1994 var han leder for denne festivalen.

I perioden 1996-98 var ER instituttstyrer på Griegakademiet, institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

Siden 2005 har ER vært styremedlem i Det Internasjonale Griegselskapet – IGS.  

I 2006 tok ER, sammen med Knut Vaage, initiativet til opprettelsen av AVGARDE – Bergens konsertserie for ny musikk. ER har vært og er (2011-12) styremedlem i AVGARDE. 

Priser

ER mottok Bergen Kommunes Kunstnerpris i 1993 og Robert Levins Festspillpris i 1997.

Undervisning

ER har undervist ved Bergen Musikkonservatorium 1986-95 og Griegakademiet, UiB fra
1995- hvor han siden 2003 har vært professor i utøvende musikk og ledet Mastergrad i
utøvende musikk eller komposisjon.  ER har holdt mange mesterklasser iutlandet (Finland, USA, Kina og Japan).