Einar Røttingen
in English på norsk

 

Kontakt:
Griegakademiet
mail

 

Index

PhD

Einar Røttingen
Etablering av en norsk klavertradisjon:
Interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op.24, Geirr Tveitts Sonate nr.29 op.129 og Fartein valens Sonate nr.2 op.38

Tre sentrale norske klaververk av Grieg, Tveitt og Valen er temaet for denne avhandlingen som består av en skriftlig del, en innspilling av verkene og en kritisk og praktisk utgave av Valens Sonate op.38. Gjennom en kombinasjon av vitenskapelig/musikkanalytisk innsyn og en utøvende kunstnerisk tilnærming forsøker avhandlingen å skape en forståelsesramme for disse verkene, individuelt og som en del av en norsk og kontinentaleuropeisk klavertradisjon. I den skriftlige delen undersøkes verkenes sammensetning og innhold i tillegg til studier av interpretasjonsanvisninger og fremføringstradisjoner (historiske innspillinger). Det ses på mulige genrerelaterte og klaverstilistiske forbindelser, referanser og hentydninger til andre verk. Selvbiografiske forhold og metaforiske hentydninger blir brukt til å søke å forstå verkenes opprinnelse og mening. Den kritiske og praktiske utgaven bidrar for første gang å rette opp feil og uklarheter i den eksisterende utgaven og formidler en mulig praktisk realisering av Valens ufullstendige partitur. De generelle tolkningskriterier og –strategier som ligger til grunn for CD-innspillingen av de tre verkene er utformet i den skriftlige delen.

Mer informasjon:

Avhandling for graden Ph.D.
Norges Musikkhøgskole, Oslo, 2006
ISSN 0333-3760
ISBN 82-7853-043-2

Mer om avhandlingen, Norgesmusikkhøgskole

Om avhandlingen, Norges musikkhøgskoles bibliotek